Expertise van een erkend register expert


Expertise wordt door mij uitgevoerd conform de eisen van het Nivre (NIVRE.nl). Ik sta ingeschreven in het register van het NIVRE onder nummer 09-2372 als register expert.

De volgende expertise opdrachten kan ik uitvoeren:

Schade expertise


Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor de toegebrachte schade.

Aanrijding

Is de schade veroorzaakt door een aanrijding? Het schadebeeld wordt beoordeeld en aan de hand daarvan wordt de schade omschreven en gecalculeerd. Indien het voertuig aangeboden wordt voor reparatie, wordt de schade in samenspraak met de schadereparateur afgewikkeld en gerapporteerd. Als het voertuig niet wordt gerepareerd, wordt de schade gecalculeerd op basis van de zichtbare schade, wat ook in het schaderapport wordt vastgelegd.

Diefstal

Is de schade veroorzaakt door braak of diefstal? Samen met de schadebehandeling, wordt er een beperkt onderzoek uitgevoerd. Hoe is de schade toegebracht, wat is er beschadigd en wat is de gevolg schade? Met een schadecalculatie worden de beschadigingen aan en in het voertuig omschreven, gecalculeerd en gerapporteerd. Schade aan de in het voertuig aanwezige en beschadigde en/of ontvreemde zaken worden in een aanvullend rapport aan de schadecalculatie toegevoegd.

Vandalisme

Is de schade veroorzaakt als gevolg van molest en vandalisme? Met een schadecalculatie worden de beschadigingen omschreven, gecalculeerd en gerapporteerd. Aan de opdracht wordt ook de omschrijving en de oorzaak van de schadetoedracht toegevoegd.

Total loss

Het voertuig is zo zwaar beschadigd dat het voertuig mogelijk total loss wordt verklaard. Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen een economisch total loss en een technisch total loss.
Kortweg:

 • met een economisch total loss is reparatie van de schade aan het voertuig niet uitgesloten
 • met een technisch total loss moeten de restanten van het beschadigde voertuig vernietigd worden (de bedrijfsregeling 16, die van toepassing is bij een technisch total loss, wordt u toegelicht)

Elke total loss berekening is opgebouwd uit drie hoofdzaken:

 1. er wordt een waarde van het voertuig vastgesteld direct voor het schade-evenement
 2. er worden biedingen uitgevoerd op de restanten in samenwerking met een total-loss bureau
 3. de schade aan het voertuig wordt vastgesteld

Met deze drie waarden kan worden vastgesteld of het een total loss afwikkeling wordt. 

Deze drie hoofdzaken zijn alle drie weer afhankelijk van:

 • het merk en het type van het voertuig, hoe oud het voertuig is, de kilometerstand en de staat van het voertuig
 • biedingen op een economisch total loss of een technisch total loss voertuig
 • het wel of niet reparabel zijn, is afhankelijk van de waarde, de schade en de bieding op de restanten

Technische expertise


Indien er sprake is van technische schade aan het voertuig, kunt u direct een afspraak met mij maken. Ik kom op het bezoekadres langs om de schade aan het voertuig te beoordelen en een onderzoek te starten naar de oorzaak van de schade.

Ik doe navraag naar de schadetoedracht en naar de (onderhoud)historie van het betreffende voertuig. Het is mogelijk dat er meer, niet zichtbare, schade als gevolg van het schade evenement aanwezig is. Indien dit het geval is, worden de  benodigde delen gedemonteerd om de schade zo nauwkeurig vast te stellen. Met deze informatie stel ik de technische schade, de gevolgschade en de oorzaak vast.

Mogelijke veroorzakers van technische schade zijn:

 • slijtage
 • ouderdom
 • eigen gebreken
 • schade gemaakt na of tijdens onderhoud
 • afwijzen garantie
 • ‘doe het zelf’ schade

Contra Expertise


Indien partijen, de schadelijdende partij, de tegenpartij en/of de behandelend expert het niet eens worden over de schade afwikkeling aan het voertuig, kan er een contra-expertise op volgen. Geheel onafhankelijk voer ik die contra expertise uit.

Met de ingewonnen gegevens wordt er door Kattenberg Expertise een vooronderzoek gestart om de haalbaarheid van de contra-expertise te beoordelen.

Met een eigen  geheel onafhankelijke werkwijze, wordt de schade vastgesteld en wordt de schade afwikkeling beoordeeld. Daarna gaan partijen met elkaar in overleg om het geschil op te lossen.

De contra-expertise wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Nivre (zie www.nivre.nl).

Op alle transacties van Kattenberg Expertise zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die u hier kunt inzien:

Algemene Voorwaarden