Expertise van een erkend register expert


Ik ben een erkend register expert aangesloten bij het NIVRE onder het nummer 09-2372.

Ik voer een expertise dus altijd uit volgens de eisen van het NIVRE. Expertise kan nodig zijn in verschillende vormen. Bijvoorbeeld bij schade aan uw voertuig. Of u heeft een technische expertise nodig? Of zelfs een contra-expertise in geval van een onenigheid. In al deze gevallen kan ik een expertise opdracht voor u doen uitvoeren.

Schade expertise


Schade aan uw voertuig: aanrijding, diefstal en vandalisme.

Aanrijding

Is de schade aan uw auto veroorzaakt door een aanrijding? Dan kom ik de schade beoordelen. Vervolgens beschrijf ik de schade en maak ik een schadecalculatie. Wanneer het voertuig wordt gerepareerd dan wordt de schade berekend en afgewikkeld in samenspraak met de schadereparateur. Als het voertuig niet wordt gerepareerd dan bereken ik de schade op basis van de zichtbare schade en leg dat vast in een schaderapport.

Diefstal

Is de schade veroorzaakt door braak of diefstal? Dan wordt naast de schadebehandeling ook nog een beperkt onderzoek uitgevoerd. Hoe is de schade toegebracht? Wat is er beschadigd? En is er sprake van gevolgschade? Met een schadecalculatie wordt de schade aan en in het voertuig omschreven, gecalculeerd en gerapporteerd. Zijn er ook in het voertuig zaken aanwezig die zijn beschadigd of ontvreemd? Dan wordt deze schade aanvullend gerapporteerd en aan de schadecalculatie toegevoegd.

Vandalisme

Is de schade aan uw voertuig veroorzaakt door vandalisme? Dan wordt ook in dit geval de schade omschreven. Met deze beschrijving wordt een schade calculatie gemaakt en alles wordt vastgelegd in een schaderapport. In dit rapport wordt altijd omschreven wat de oorzaak is van de schade.

Total loss

Het voertuig is zo zwaar beschadigd dat het voertuig mogelijk total loss wordt verklaard. We maken onderscheid tussen een economisch total loss en een technisch total loss.

 • met een economisch total loss is reparatie van de schade aan het voertuig niet uitgesloten
 • met een technisch total loss moeten de restanten van het beschadigde voertuig vernietigd worden (de bedrijfsregeling 16, die van toepassing is bij een technisch total loss, wordt u toegelicht)

Elke total loss berekening is opgebouwd uit drie hoofdzaken:

 1. de waarde van het voertuig direct voor het schade-evenement wordt vastgesteld
 2. er worden biedingen uitgevoerd op de restanten mogelijk in samenwerking met een total-loss bureau
 3. de schade aan het voertuig wordt vastgesteld

Met deze drie waarden wordt vastgesteld of het een total loss afwikkeling wordt. Deze drie hoofdzaken zijn alle drie weer afhankelijk van:

 • het merk en het type van het voertuig, hoe oud het voertuig is, de kilometerstand en de staat van onderhoud van het voertuig
 • biedingen op een economisch total loss of een technisch total loss voertuig
 • het total loss is afhankelijk van de waarde, de schade en de bieding op de restanten van het voertuig.

Kattenberg Expertise handelt het totale traject voor u af.

Bel of mail voor meer informatie!Intakegesprek van een half uur is gratis!

Contact

Technische expertise


Heeft u technische schade aan uw voertuig, dan kunt u direct een afspraak met mij maken. Ik kom langs om de schade aan het voertuig te beoordelen en een onderzoek te starten naar de oorzaak van de schade.

Ik doe navraag naar de schadetoedracht en naar de (onderhoud)historie van het betreffende voertuig. Het is mogelijk dat er meer, niet zichtbare, schade aanwezig is die het gevolg is van het schade-incident. Als dit zo is, worden de  benodigde delen gedemonteerd om de schade zo nauwkeurig vast te stellen. Met deze informatie stel ik de technische schade, de gevolgschade en de oorzaak vast.

Mogelijke veroorzakers van technische schade zijn:

 • slijtage
 • ouderdom
 • eigen gebreken
 • schade gemaakt na of tijdens onderhoud
 • afwijzen garantie
 • ‘doe het zelf’ schade

Contra Expertise


Kunt u het niet eens worden over de schadeafwikkeling? Of u bent het niet eens met het voorstel voor de schadeafwikkeling? Dan kun u een contra-expertise laten uitvoeren. Geheel onafhankelijk voer ik die contra expertise uit.

Met de ingewonnen gegevens wordt er door Kattenberg Expertise een vooronderzoek gestart om de haalbaarheid van de contra-expertise te beoordelen.

Met mijn eigen geheel onafhankelijke werkwijze, stel ik de schade vast en beoordeel ik de schade afwikkeling. Daarna gaan partijen met elkaar in overleg om het geschil op te lossen.

De contra-expertise wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van het NIVRE. (zie www.nivre.nl).

Op alle transacties van Kattenberg Expertise zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die u hier kunt inzien:

Algemene Voorwaarden