Schade expertise

Kattenberg Expertise behandeld schade als gevolg van een:

 • aanrijdingsschade evenement
 • braak/diefstalschade evenement,
 • brandschade evenement
 • molestschade evenement,
 • waterschade evenement
 • technische schade

kortom: schade toegebracht aan uw automotive bezit.

 1. Aanrijdingsschade-evenement met een ander gemotoriseerd voertuig,
 waaronder: een auto, een camper, een vrachtwagen, een personenbus, een motor,
 een bromfiets, een tractor, een kraanwagen, eigenlijk elk motorisch aangedreven voertuig
 2. aanrijdingsschade-evenement met een fietser en/of voetganger
 3. braak/diefstalschade-evenement als gevolg van een onrechtmatig toetreden van/in het
 voertuig en het ontvreemden van zaken
 4. brandschade-evenement als gevolg van het ontbranden van zaken aan/van het voertuig
 5. molestschade toegebracht door opzettelijk, onrechtmatig handelen met/aan een 
 voertuig met schade als gevolg
 6. waterschade als gevolg van het te water raken van het voertuig en/of een 
 waterlekkage aan voertuig
 7. technische schade: schade toebracht aan de motor, aandrijflijn of elektrisch

Boven genoemde zaken worden in opdracht van, door Kattenberg-Expertise, in behandeling genomen om bijbehorende schade vast te stellen.